Dog Care metoden

Att arbeta med många olika hundar, raser och individer i grupp ställer höga krav på oss medarbetare.

När jag startade Dog Care Stockholm 2001 var min vision ett hemliknande hunddagis med hundar som viftar på svansen när de kommer till oss och som tycker om att vistas här om dagarna. Jag ville utveckla en miljö som inte blir stressande för hundarna. 20 år senare kan jag konstatera att vårt utvecklade arbetssätt med hundarna bidragit till att denna vision faktiskt blivit verklighet. Tack vare Dog Care metoden som jag har utvecklat  presenteras korfattat såhär:

Metoden består av 6 byggstenar:

Gruppdynamik. Våra dagishundar ska umgås och trivas tillsammans varje dag varför vi lägger ner mycket tid att lära känna individerna och att sätta ihop våra grupper utifrån rasgrupp, storlek, kön, energinivå och personlighet. Det är naturligtvis även en säkerhetsrutin och en trygghet för hundägaren att veta att vi låter ”lika barn leka bäst”.

Rutiner. Vi är mycket strukturerade i allt vi gör – alla medarbetare använder samma arbetssätt, samma ord och kommunikation med hundarna och alla dagar ser likadana ut när det gäller rastning, lek, vila och regler. Rutiner och att veta vad som förväntas skapar trygghet för hundarna. Alla som arbetar hos oss vet hur alla moment under dagen ska gå till och vi har en arbetspärm på varje hunddagis som beskriver vårt arbete väldigt utförligt. Våra hundar lär sig snabbt vad som förväntas av dem och kan koppla av med den vetskapen.

Kommunikation. Ingen hund förstår svenska när den föds. Vi kan inte förvänta oss att alla hundar kan ”våra” ord eller vad vi förväntar oss av dem när de börjar hos oss. Vi använder oss av rösten, kroppsspråk och godis när vi kommunicerar med hundarna. För att göra det enkelt för både oss och hundarna använder vi som jobbar samma och väldigt få ord. Hundar är smarta och lär sig på så sätt snabbt vad vi vill.

Belöningsträning. Det betyder att vi använder belöningar- i vårt fall godis, när vi vill förstärka ett beteende hos en hund och när vi lär den nya saker som den behöver kunna här på dagis.  Vi hjälper och visar hunden hur den lyckas ”göra rätt” med hjälp av belöningar (godis).

Avledning. Detta är det absolut bästa verktyget vi har. Det betyder att vi förekommer hundarna genom att locka dem att rikta uppmärksamheten mot oss och då belöna hundarna med godis. Istället för att vara utåtriktade mot retningar som uppstår både inne på dagis men ffa ute på promenaderna så lär vi dem på så sätt att det lönar sig att rikta uppmärksamhet mot oss istället för mot andra saker som till exempel andra hundar, cyklister osv.

Skvallerträning. När hundarna lärt sig att bli ”avledda” blir nästa steg att lära dem skvallra! ”Du är ute och går med din hund. Plötsligt får hunden syn på något och stannar till. Vad gör du? Vår spontana reaktion är ofta att ”neja” hunden när den stannar och tittar på någonting. Men den gör ju rätt när den markerar att den sett någonting! Är det inte precis det vi vill – att hunden stannar upp och inte springer sin väg eller börjar dra i kopplet eller skälla. Belöna detta istället!” Detta försöker vi lära hundarna på dagis- att uppmärksamma saker vi stöter på och signalera detta till oss för att få belöning.

Dessa byggstenar använder vi oavsett ras, kön och personlighet hos hundarna och är ett trevligt sätt att arbeta för både oss och hundarna. Nyckeln till vår framgång och vår vision om en positiv, harmonisk och trevlig vardag för både, hundar, hundägare och medarbetare på Dog Care Stockholm.

Författare:
Anna Lindholm, Ägare och grundare